اگه پیشـــــم بمـــــونی

اگه پیشـــــم بمـــــونی انـــدوه و ماتم همیشه

از دلم پر می کشــــه دل میشه محکم همیشه

یه قول مــــردونه دادی یادتــه ؟ گفتی به من

اگـــــه پیشـــم بمونی پیشت می مونم همیشه

خیالـــــت راحت باشــه من که همیشه پیشتم

زده ام ســـــندمو به اســـــم عشـــقم همیشه

نمی خوام که دیگه خم پیش کسی دیگه بشم

قامتـــــم باید باشه پیش یــــــکی خم همیشه

اون یکی توئی فقط قسم به هر چی تو بگی

تا باشــــه باور تـــــو خیلـــــی مسلّم همیشه

اگه تو پیشم نمــونی دنیارو می خوام چیکار

تمـــــوم روزگـــــارم میشـــــه محرّم همیشه

تو اگه پیشم باشی بازم نمی خوام چیزی من

چون بهشتـه واسه من  با تو فراهم همیشه

صدقه یادت نره ،چـــون بلا رو دور می کنه

بـــــده مردمــا بگـن توئی تو حاتم همیشه ؟

دلنشینــه چی صــدات فرقی نداره واسه من

بلنـــــد و آهستــه باشــه یا زیرو بم همیشه

بایدم ناز بکشـــم ناز تو چـون کشیدنی است

مــــی دونم بهــــت دارم نیـــاز مبرم همیشه

اینو از خدا می خوام باشم و باشی واسه هم

مث عشــــق پـــاک دو بچّـــــه ی آدم همیشه

اگه پیشـــــم بمـــــونی انـــدوه و ماتم همیشه

از دلم پر می کشــــه دل میشه محکم همیشه

[ دوشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۹ ] [ 23:14 ] [ ابراهیم حاج محمدی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،